Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
ĐTLT cho Bác sĩ
ĐTLT cho Bác sĩ
(Đái tháo đường và Nội tiết) Ngày hết hạn: 31-Thg12-2017
(Đái tháo đường và Nội tiết) Ngày hết hạn: 31-Thg12-2017
(Hô hấp) Ngày hết hạn: 31-Thg12-2017
(Đái tháo đường và Nội tiết) Ngày hết hạn: 31-Thg12-2017
(Hô hấp) Ngày hết hạn: 31-Thg12-2017
ĐTLT cho Dược sĩ
Quy định về công tác dược
(Tổng quát) Ngày hết hạn: 31-Thg12-2017
Thực hành dược khoa
(Thần kinh) Ngày hết hạn: 31-Thg12-2017
(Đái tháo đường và Nội tiết) Ngày hết hạn: 31-Thg12-2017
Đăng nhập thành viên
Đăng nhập vào Dịch vụ xác thực MIMS
Hướng dẫn sử dụng MIMS e-Learning

Thăm dò ý kiến về phần Đào tạo trực tuyến/e-Learning
Đánh giá tổng quátNhận xét về nội dung


Nhận xét về bố cục trình bày


Gửi kết quả  Xem thống kê